Loading Laddar...
 

Lift utbildning

Mobila arbetsplatformar

Kursen siktar på att skapa skickliga användare av mobila arbetsplatformar som kan
uprätthålla en säker arbetsmiljö. Det kräver förare som kan riskerna.
Kursen följer den internationella standarden, översatt till svenska SS-ISO 18878:2004.

För vidare information om kurstillfällen kontakta oss.