Loading Laddar...
 

Riskutbildning del 1 & 2

 

Riskutbildningen omfattar två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Den ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli,  vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
  • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).

Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Bra att veta:

  • Obligatorisk ID/pass kontroll.
  • Deltagaravgiften är 900:- för riskutbildning del 1, och 2900:- för riskutbildning del 2. 
  • Kursen är på svenska. Därav så måste eleven ha kunskaper för detta. Annars krävs tolk.
  • The course is in Swedish. Hence, the student must have knowledge of this. Otherwise, an interpreter is required

 

Anmäl er i receptionen innan kursstart för id-kontroll och betalning.